ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Ποια είναι η αντιμετώπιση του καταρράκτη.

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού.
Ο καταρράκτης μπορεί να μην χρειάζεται θεραπεία εφόσον η όραση είναι ακόμη καλή και μία αλλαγή στη συνταγή των γυαλιών τη βελτιώνει ικανοποιητικά.
Δεν υπάρχουν φάρμακα, σταγόνες ή άλλα μέσα που να μπορούν να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την εξέλιξη του καταρράκτη. Όταν ο ασθενής δεν είναι ικανός να δει ικανοποιητικά, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη.
Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί ο καταρράκτης τόσο ασφαλέστερη είναι η εγχείρηση (δεν περιμένουμε να «ωριμάσει»).

Η εγχείρηση είναι ο μόνος τρόπος αφαίρεσης του καταρράκτη.

Πριν από την επέμβαση ο οφθαλμός θα μετρηθεί με μηχανήματα για να καθοριστεί η κατάλληλη ισχύς του ενδοφθάλμιου φακού που θα τοποθετηθεί κατά την εγχείρηση. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες γενικές εξετάσεις και να ερωτηθεί ο οφθαλμίατρος αν θα πρέπει να συνεχιστούν ή να διακοπούν τυχόν φάρμακα που ελάμβανε ο ασθενής.