ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Δημήτριος Λαζάρου έχει πιστοποιηθεί από την Υπηρεσία Αεροπορίας (ΥΠΑ) για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού τύπου 2 άδειας πτητικής καταλληλότητας σε χειριστές και πληρώματα αεροσκαφών.