ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Τι είναι το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας και πως επηρεάζει την όρασή μου;

Το διαβητικό οίδημα ψχράς κηλίδας είναι μια πάθηση που προσβάλει την ωχρά κηλίδα, δηλ. το τμήμα του αμφιβληστροειδούς που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού.

Η ωχρά κηλίδα είναι η περιοχή που σχετίζεται άμεσα με την κεντρική όραση.

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του διαβητικού οιδήματος ψχράς κηλίδας είναι μια ουσία που ονομάζεται "αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας" (VEGF-A), η οποία προκαλεί την αύξηση της διαπερατότητας των αιμοφόρων αγγείων, αγγειακή διαρροή και πάχυνση του αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα βλάβη στην όραση.

Οι οπτικές διαταραχές λόγω διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας μπορεί να έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ήδη την ικανότητα σας σε σχέση με καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα, τα ψώνια και η οδήγηση.

Οι περισσότεροι ασθενείς θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρό τους για εξετάσεις και για τη χορήγηση της θεραπείας.