ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Πώς λειτουργεί η όραση

Το φως εισέρχεται και περνά στο πίσω μέρος του ματιού σας μέσω του φακού, σε μια περιοχή που είναι γνωστή ως αμφιβληστροειδής.
Ο αμφιβληστροειδής στέλνει την εικόνα στον εγκέφαλό σας και έτσι δημιουργείται μία εικόνα του περιβάλλοντος χώρου.

Τι είναι οκαταρράκτης;

Ο καταρράκτης εμφανίζεται όταν ο φυσικός φακός στα μάτια σας θολώνει. ¨οσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, ο θολός φακός εμποδίζει ολοένα καιπερισσότερο φως να περάσειμέσα στο μάτι σας, θολώνοντας έτσι την όρασή σας.

Ο καταρράκτης αναπτύσσεται φυσιολογικά καθώς μεγαλώνετε και μπορεί να σας δυσκολέψει σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, η εργασία ή η οδήγηση.

Πώς αντιμετοπιζεται ο καταρράκτης;

Ο μόνος τρόπος για να αφαιρεθεί ο καταρράκτης και να αποκατασταθεί η καθαρή όραση είναι μέσω χειρουργικής επέμβαση. Η σύγχρονη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη αποτελεί μία από τις συνηθέστερες επεμβάσεις παγκοσμίως και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του προσβεβλημένου απο καταρράκτη φυσικού φακού με έναν τεχνητό φακό που ονομάζεται ενδοφθάλμιος φακός. Ο ενδοφθάλμιος φακός έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικαταστήσει μόνιμα το φυσικό φακό.