ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

Πάθηση με συχνότητα 1:2000 στον γενικό πληθυσμό που αρχίζει στην εφηβεία και εξελίσσεται μέχρι τα 30 - 35.

Είναι μη φλεγμονώδης πάθηση όπου ο κερατοειδής προπίπτει σαν κώνος και λεπτύνεται, δημιουργώντας ανώμαλο αστιγματισμό.

Θεραπεία

α) Κερατοκωνικοί φακοί επαφής
β) Διασύνδεση κολλαγόνου (cross linking)
γ) Μεταμόσχευση κερατοειδούς
δ) Ενδοκερατικοί δακτύλιοι