ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ ΣΕ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ

Με το Προεδρικό Διάταγμα 11/2014 επιτρέπεται η διόρθωση μυωπίας μέχρι 1.5 διοπτρίες σε Πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας με EXCIMER LASER Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK).