ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΤΙ

Για να δούμε καθαρά πρέπει ο κερατοειδής και οφακός του ματιού να διαθλούν τις ακτίνες που εκπέμπονται από ένα φωτεινό αντικείμενο και να τις εστιάζουν επί του αμφιβληστροειδούς.

Ο αμφιβληστροειδής μετατρέπει τις φωτεινές ακτίνες σε ερεθίσματα, τα οποία δια του οπτικού νεύρου φέρονται στον εγκέφαλο και ιδιαίτερα στο πίσω μέρος, τον ινιακό λοβό, όπου γίνοται αντιληπτά από εμάς.

Ο αρχαίοι Έλληνες είχαν δίκιο όταν έλεγαν ότι "νούς ορά".

Εάν οι φωτεινές ακτίνες δεν εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδούς τότε τα είδωλα φαίνονται θολά.

Αυτό το πρόβλημα καλείται διαθλαστική ανωμαλία.

Ας δούμε τώρα τις διαθλαστικές ανωμαλίες σε ποσοστιαία κατανομή:
1. ΜΥΩΠΙΑ
Απλή και Σύνθετη με αστιγματισμό = 28%
2. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
Απλή και Σύνθετη = 46%
3. ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
Απλός και Σύνθετος = 35%
4. ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
Το 70 - 75% των ατόμων άνω των 40 - 45 ετών.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

1. ΜΥΩΠΙΑ
Σε αυτήν οι ακτίνες εστιάζονται προ του αμφιβληστροειδούς διότι:

α) Είτε είναι μακρύτερο το μάτι μας (η μυωπία αυτή λέγεται αξονική) β) Είτε είναι διαθλαστικά ισχυρότερος ο φακός ή ο κερατοειδής (αυτή καλείται διαθλαστική μυωπία) Έχει δε ως αποτέλεσμα μακρινά αντικείμενα να είναι θολά.


2. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
Σε αυτήν οι ακτίνες εστιάζουν πέραν του αμφιβληστροειδούς διότι:

α) Είτε το μάτι είναι κοντύτερο
β) Είτε το σύστημα κερατοειδούς και φακού είναι ασθενέστερης δύναμης.

3. ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στα φυσιολογικά μάτια ο κερατοειδής είναι σφαιρικός όπως μία μπάλα "basket ball".
Στον αστιγματισμό το σχήμα έιναι όπως μια μπάλα του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου, δηλαδή ελλειπτικό.
Έτσι οι διάφοροι μεσημβρηνοί έχουν διαφορετική εστία, με αποτέλεσμα τόσο τα μακρινά όσο και τα κοντινά είδωλα να φάινονται θολά.

4. ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
Στην πρεσβυωπία, η οποία εμφανίζεται μετά τα 40 - 45 έτη μειώνεται η ικανότητα του ματιού για κοντινή όραση και έτσι στο διάβασμα χρειαζόμστε γυαλιά.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ

Οι λόγοι για τους οποίους ζητάμε την διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών ποικίλλουν:

1. Επιθυμία να απαλλαγούν από τους φακούς επαφής και τους διορθωτικούς υαλούς.
2. Επαγγελματικές και στρατιωτικές σχολές, θέατρο κ.α.
3. Συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες.
4. Μη ανοχή των φακών επαφής και άλλοι.