Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δημήτριος Λαζάρου γεννήθηκε στην Αθήνα.
Φοίτησε στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εξειδικεύτηκε στην Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετεκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ (San Antonio - Texas) στην Αεροδιαστημική Ιατρική (Aerospace Medicine) με γνωστικό αντικείμενο τις διαθλαστικές ανωμαλίες σε πιλότους μαχητικών αεροσκαφών και πληρωμάτων Διαστημόπλοιων.
Διετέλεσε:
- Διευθυντής του Οφθαλμολογικού στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) για τέσσερα (4) χρόνια.
- Εκπαιδευτής στο Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής.
- Επιμελητής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείο Αεροπορίας επί οκτώ (8) χρόνια.
- Διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείο Αεροπορίας επί έξι (6) χρόνια (2006-2012).
Μέλος στην Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.) για (5) πέντε χρόνια (2012-2017)

Υπήρξε από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με τη Διαθλαστική Χειρουργική στην Ελλάδα, χειρουργώντας στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ. Χειρουργεί σε Διαθλαστικά Κέντρα και Οφθαλμολογικές Κλινικές των Αθηνών προηγμένης τεχνολογίας και επιστημονικής αρτιόττητας.
Συμμετέχει σε Οφθαλμολογικά Συνέδρια του Εξωτερικού και έχει πραγματοποιήσει πάνω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) οφθαλμολογικές επεμβάσεις.