ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ Anti-VEGF (Αγγειακός Ενδοθηλιακός Αυξητικός Παράγοντας).

- Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς υγρού τύπου

- Διαβητικό οίδημα ωχράς

- Δευτεροπαθές οίδημα ωχράς οφειλόμενο σε θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς

Η καθυστέρηση της έναρξης θεραπείας όταν υπαρχει οίδημα στην ωχρά κηλίδα οφειλόμενο στην RVO μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποκατάσταση της όρασης.