ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ FEMTO-LASIK EXTRA

Πεντάλεπτη προφυλακτική διασύνδεση κολλαγόνου (Cross - Linking) με απευθείας έγχυση ριβοφλαβίνης στο κερατοειδικό στρώμα κατά τη διάρκεια του LASIK, με σκοπό την ενδυνάμωση του κερατοειδούς.